cosplay角色扮演AV网站在线

cosplay角色扮演AV网站在线

至其内伤外感之辨,谓内伤则短气不足以息,尤为大气下陷之明征。 生虽习医,此时惟战兢不敢处方,遂请一宿医诊视,云是痰盛有火,孰知是肺气与脾阴肾阴将虚竭也。

其脉弦细欲无,频吐稀涎。即薛氏保赤万应散,三剂作一剂服之,以治大人,亦为开结良方。

愚曰,此胸中大气,虚而欲陷,为至紧要之证,当多服升补气分之药。若是循环不已,势近垂危,延医数人,皆不知为何病。

翌日仍用此方,恐作胀满,又于所服粥中调入西药百布圣六分,又治一未周岁小孩,食乳即吐,屡次服药亦吐出,囟门下陷,睡时露晴,将成脾风。又将知母加倍,再加玄参四钱,连服数剂全愈。

愚因其疾原先泻,此时痢愈又泻,且恒以温水袋自熨其腹,疑其下焦或有伏寒,遂少投以温补之药。频频滑泻,米谷不化,瘦弱异常。

其甚者,致令神经失其所司,至昏厥不省人事。 按化学之理,朱砂原硫黄、水银二原质合成。

Leave a Reply