No3725模特萌奈子香车与美人主题性感牛仔短裙秀迷人身材诱惑写真39P萌奈子秀人网

No3725模特萌奈子香车与美人主题性感牛仔短裙秀迷人身材诱惑写真39P萌奈子秀人网

转失气,反屁出也。 方有执曰:汗与下虽殊,其为反误致变之喘则一,惟其喘一,故同归一治也。

然枢机全在于胃,故复补胃家之虚,以为之斡旋,与实热入胃而泻其蓄满者,大相迳庭矣。或方书不足凭,而他有秘授欤,奚与诸医殊致也。

当于未热未汗之时,预用桂枝汤解肌发汗,迎而夺之,以遏其势,则热退汗敛,而病自愈矣。若其脉有力者,又当从甘草泻心汤之法矣。

表之罢否,须于此验之。此可征少阳病误下,邪气乘虚入里,而结胸痞气所由分也。

胆为肝之府,肝色青,故胆为青肠。人之七情居处,不能一一中节,稍有悒郁,则气血凝滞,津液不行,痰斯生矣,故丹溪每以实脾土燥脾湿而言也。

诸藏清浊之气,以为气管。圣人言足不言手,足可该手,手不可该足也,非不传手也。

Leave a Reply